Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Výroční zprávy

Whistleblowing

Společnost Corpus Solutions a.s. plní zákonnou povinnost podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů
a zřizuje tímto oznamovací linku dostupnou zaměstnancům v interním firemním systému.