Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Cyber Defense Exercise

Poznejte skutečné motivy útočníků a ochraňte hodnotu své organizace díky exkluzivnímu kybernetickému výcviku.

Kybernetické hrozby se neustále mění, jejich dopady jsou ničivější a organizace velmi pomalu či vůbec nereagují na aktuální rizika a neškolí v bezpečnostních otázkách své zaměstnance. Nové trendy ukazují na nutnost aktivního zapojení ICT specialistů do procesu rozpoznání metod útočníků, aby byli schopni organizaci úspěšně bránit.

Řešení pro efektivní kybernetickou obranu

Na základě znalostí technik útočníků pomáháme zákazníkům budovat účinnou kybernetickou obranu. Vytvořili jsme proto koncept moderního výcviku v boji proti kybernetickým hrozbám členěný do čtyř úrovní:

CYBER DEFENSE EXERCISE FOR END USERS
KURZ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO BĚŽNÉ UŽIVATELE
je určen pro běžné uživatele, kteří jsou nejsnadnější obětí, skrze níž je možné poškodit celou organizaci

CYBER DEFENSE EXERCISE FOR KEY USERS
KURZ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO KLÍČOVÉ UŽIVATELE
cílí na klíčové uživatele, kteří spravující klíčová aktiva, klíčové procesy, přistupují k utajovaným informací a jsou tudíž předmětem zvýšeného zájmu počítačových hackerů

CYBER DEFENSE EXERCISE FOR IT PROFESSIONALS
KURZ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO IT PROFESIONÁLY
specializuje se na simulaci hackerských technik a principů obrany v připraveném LAB prostředí. Kurz je určen pro pracovníky IT na všech úrovních

CYBER DEFENSE EXERCISE FOR IT SECURITY
ASISTOVANÝ PENETRAČNÍ TEST PRO BEZPEČNOSTNÍ SPECIALISTY
bezpečnostní ICT profesionálové si ověří dovednosti potřebné pro identifikaci a detekci hrozeb ve vlastní infrastruktuře

CYBER DEFENSE EXERCISE FOR END USERS

Kurz kybernetické bezpečnosti pro běžné uživatele
 • seznámíme uživatele s následky jejich práce při nakládání s cennými informacemi organizace
 • zvýšíme obezřetnost uživatelů a nastavíme správně práh vnímání potenciálně škodlivých aktivit na internetu nebo při práci s elektronickou poštou a sociálními médii
 • připravíme uživatele na ty nejzákeřnější techniky útočníků
 • poskytneme praktické návody, jak zvýšit bezpečnost informací s pomocí dostupných aplikací a postupů
 • zajistíme soulad s požadavky zákona 181/2014 Sb. ohledně vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti

CYBER DEFENSE EXERCISE FOR KEY USERS

Kurz kybernetické bezpečnosti pro klíčové uživatele
 • identifikujeme klíčové uživatele ve vztahu ke klíčovým aktivům
 • ověříme maturitu klíčových uživatelů
 • zvýšíme odolnost klíčových uživatelů vůči hrozbám
 • poskytneme praktické návody pro zvýšení bezpečnosti
 • ukážeme příklady z praxe

CYBER DEFENSE EXERCISE FOR IT PROFESSIONALS

Kurz kybernetické bezpečnosti pro IT profesionály
 • simulace kybernetických útoků
 • zažijete dokonané kybernetické útoky na testovací ICT infrastrukturu
 • poznáte efektivní obranné strategie v závislosti na typu útoku
 • budete konfrontováni s moderními technikami útočníků v reálném čase
 • osvojíte si alternativní scénáře zpracování incidentů a výběr účinné reakce
 • dostanete tipy na hardening nastavení systémů a aktivaci klíčových procesů

CYBER DEFENSE EXERCISE FOR IT SECURITY

Asistovaný penetrační test pro bezpečnostní specialisty
 • asistovaný penetrační test
 • zvýšíme Vaši schopnost identifikovat základní typy kybernetických útoků
 • zhodnotíme možnosti Vašich nástrojů a technik v kybernetické obraně
 • identifikujeme nepokrytá a neúčinná místa procesu detekce hrozeb ve Vaší infrastruktuře
 • naučíme Vás účinně konfigurovat systémy pro monitoring a detekci útoků
 • poodhalíme Vám tajemství „hackera“

Každý obránce je schopen zachytit a eliminovat jen takový útok, jenž je sám schopen realizovat a jehož projevům je schopen porozumět. Naučíme vás chápat postupy útočníků a rozpoznávat projevy jejich jednání.