Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Security Operations Center

Služby aktivní kybernetické obrany.

Nové případy kybernetických útoků s vážnými dopady do fungování businessu organizací svědčí o vysoce promyšlených a komplexních scénářích útoků. Podniky ztrácejí tempo s útočníky a chybí jim profesionální kybernetická obrana pro nasazení účinných bezpečnostních procesů. Monitoring bezpečnostních událostí vyžaduje vysokou míru odbornosti, zkušeností a přehledu z oblasti kybernetických hrozeb napříč státy i segmenty různých odvětví.

Security Operations Center

  • nonstop fungující tým vysoce kvalifikovaných operátorů a analytiků IT bezpečnosti sledující projevy hrozeb ve vaší infrastruktuře
  • orientace na kritické IS (chráníte aktiva s největší hodnotou)
  • specializovaný proces Emergency Problem Management (EPM) umožňující okamžitou reakci na závažné bezpečnostní incidenty
  • sběr a analýza externích informačních zdrojů pro zvýšení účinnosti boje s kybernetickými hrozbami
  • snadné nastavení služby včetně možnosti jejího krátkodobého pronájmu (odpadá závislost na poskytovateli služby)
  • využití služby hostované v našem prostředí

Bezpečnostní monitoring

  • kontinuální monitoring a identifikace událostí v reálném čase
  • konsolidace informací o technických aktivech chráněné infrastruktury
  • upozornění zákazníka v případě detekce incidentu, spolupráce při šetření

Moderní ICT bezpečnostní hrozby jsou realita - s námi předcházíte škodám!