Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Řízení informační bezpečnosti

Komplexní přístup k ochraně informací.

Řešené oblasti

 • Strategie řízení kybernetické bezpečnosti
 • Řízení a Analýza rizik kybernetické bezpečnosti
  • Business Impact Analysis (BIA)
  • Analýza rizik informační bezpečnosti
  • Analýza vazeb a závislostí
 • Příprava na zajištění souladu s normou ISO 27001 a Zákonem o kybernetické bezpečnosti
 • Návrh a implementace procesních a technických opatření
 • Audit ICT bezpečnosti
 • Řízení kontinuity činností a DRP plány
 • Návrh a implementace technických bezpečnostních politik
 • Řízení IT aktiv organizace
 • Řízení IT služeb

Více než 20 let se specializujeme na problematiku ICT Security. Vybudovali jsme si pevné kompetence v pasivní obraně, kterou vždy koncipujeme na tzv. „best-of-breed“ produktech.