Corpus Solutions

CYBERSECURITY EXPERTS
EN
☰ Menu

Testování bezpečnosti aplikací

Řešení pro efektivní kybernetickou obranu.

Služba pro komplexní ověření bezpečnosti aplikací. Provádíme analýzu bezpečnosti aplikací a identifikujeme aplikační zranitelnosti s využitím automatizovaných nástrojů (dynamických (black-box) a statických (white-box) bezpečnostních testů). Tyto výstupy ověřujeme a rozšiřujeme nad vybranými aplikacemi o techniky specializovaných penetračních testů. Pro dosažení maximálního pokrytí analýzy doplňujeme výsledky o manuální revize kódu (security code review).

testování aplikací jako služba

  • nalezne zranitelnosti v rané fázi vývojového cyklu
  • identifikuje dopady a doporučí způsob odstranění
  • prověření dodavatelů aplikací a tlak na kvalitu

různé úrovně poskytované služby

  • automatizovaná analýza bezpečnosti zdrojového kódu, byte kódu nebo binárních souborů aplikace a výstupní report nástroje
  • obohacení výsledků analýzy kódu o závěry aplikačního analytika
  • manuální Code Review jako pokročilá analýza bezpečnosti kódu

Snížení celkových nákladů na vývoj v porovnání s opravami aplikace po vydání produkční verze!